پذیرش بدون آزمون دانشجو در مقاطع کاردانی و کارشناسی دانشگاه آزاد برای مهرماه ۹۸

پذیرش بدون آزمون دانشجو در مقاطع کاردانی و کارشناسی دانشگاه آزاد برای مهرماه ۹۸

دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمی برای نیمسال اول تحصیلی ۹۹ -۹۸ براساس سوابق تحصیلی (بدون آزمون) در مقاطع کاردانی و کارشناسی پیوسته و ناپیوسته دانشجو می پذیرد.
روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمی


دانشگاه

دانشکده ها

خدمات