قابل توجه دانشجویان بدهکار به امور مالی

با توجه به فرا رسیدن ایام امتحانات پایان ترم،لازم است کلیه دانشجویانی که بدهی مالی دارند،در اسرع وقت به امور مالی مراجعه و نسبت به تعیین تکلیف و یا تسویه بدهی خود اقدام نمایند.


دانشگاه

دانشکده ها

خدمات