قابل توجه دانشجویان رشته مهندسی برق

کلاسهای جبرانی دکتر اتابک نجفی به شرح ذیل می باشد

۱-کلیه کلاسهای روز شنبه طبق برنامه روز دوشنبه تاریخ ۹۸/۱/۲۶ برگزار خواهد شد.

۲-کلیه کلاسهای روز یکشنبه طبق برنامه روز سه شنبه در تاریخ ۹۸/۰۱/۲۷ برگزار خواهد شد.


دانشگاه

دانشکده ها

خدمات