قابل توجه دانشجویان کلاس استاد همدم

کلاسهای جبرانی استاد همدم مورخ ۹۸/۰۳/۰۴ از ساعت ۱۵ الی ۲۰:۱۵ و مورخه ۹۸/۰۳/۱۱ از ساعت ۹ صبح الی ۱۹ مطابق برنامه های اعلام شده به دانشجویان برگزار خواهد شد.


دانشگاه

دانشکده ها

خدمات