قابل توجه کارکنان و دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی

به مناسبت چهلمین سالگرد شهادت استاد شهید مطهری مسابقه کتابخوانی اینترنتی برگزار می گردد.

منبع مسابقه:صفحات ۶۲ تا ۱۱۱ و صفحات ۲۱۹ تا ۲۲۹ از کتاب مسئله حجاب اثر استاد شهید مطهری

نحوه شرکت در مسابقه:از طریق سامانه جامع و اپلیکیشن<<استاد مطهری>>

زمان برگزاری مسابقه:۱۴ اردیبهشت تا ۱۰ خرداد ۱۳۹۸


دانشگاه

دانشکده ها

خدمات