قابل توجه دانشجویان کارشناسی ارشد کامپیوتر

کلاسهای جبرانی درس سیستم های توزیع شده کامپیوتری با استاد دکتر میرزایی روزهای چهارشنبه ساعت ۱۵ تا ۲۰ برگزار خواهد شد.


دانشگاه

دانشکده ها

خدمات