قابل توجه کلیه دانشجویان گرامی

به اطلاع کلیه دانشجویان گرامی میرساند آخرین مهلت انتخاب واحد نیمسال دوم ۹۸-۹۷ تا پایان وقت اداری روز چهارشنبه مورخه ۹۷/۱۱/۱۷ می باشد


دانشگاه

دانشکده ها

خدمات