قابل توجه دانشجویان گروه برق و مکانیک

کلیه کلاسهای روز یکشنبه مورخ ۹۷/۰۸/۰۶ اساتید آقایان دکتر اتابک نجفی و رضا علایی در روز سه شنبه مورخه ۹۷/۰۸/۰۱ برگزار خواهد شد.


دانشگاه

دانشکده ها

خدمات