رئیس مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات دانشگاه: تمام سیستم‌های اطلاعاتی دانشگاه آزاد اسلامی یکپارچه می‌شود

رئیس مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات دانشگاه آزاد اسلامی بر یکپارچگی و هماهنگی در توسعه، پشتیبانی و نگهداری سیستم‌های اطلاعاتی از سوی واحدهای دانشگاه تأکید کرد.

به گزارش گروه دانشگاه خبرگزاری آنا، دکتر علی مفردنیا رئیس مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات دانشگاه آزاد اسلامی گفت: اولین نشست مدیران فناوری اطلاعات و ارتباطات ۳۵ واحد دانشگاهی به منظور تبیین مصوبات شورای عالی فناوری اطلاعات و ارتباطات دانشگاه آزاد اسلامی برگزار شد.

وی بر ایجاد ساختار ماتریسی و یکپارچه برای حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات دانشگاه آزاد اسلامی تأکید کرد و افزود: همه مدیران فناوری اطلاعات و ارتباطات واحدهای دانشگاهی باید در زمینه سیاست‌ها، استراتژی‌ها و برنامه‌های کلان به صورت متمرکز و یکپارچه با مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات سازمان مرکزی در ارتباط و هماهنگ باشند.

مفردنیا با تأکید بر یکپارچگی و هماهنگی در توسعه پشتیبانی و نگهداری سیستم‌های اطلاعاتی دانشگاه آزاد اسلامی، خاطرنشان کرد: در بعضی مواردسیستم‌های اطلاعاتی به صورت جزیره‌ای تولید می‌شود و توسط اشخاص حقیقی و حقوقی توسعه می‌یابد و پشتیبانی آنها کاملاً پراکنده است.

رئیس مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات دانشگاه آزاد اسلامی افزود: توسعه و تولیدسیستم‌های اطلاعاتی در واحدهای دانشگاهی صرفاً با هماهنگی و تأیید مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات دانشگاه آزاد اسلامی صورت می‌گیرد.

وی به استراتژی‌های مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات دانشگاه آزاد اسلامی در دوزمینه کوتاه‌مدت و بلندمدت اشاره و تصریح کرد: در برنامه‌های کوتاه‌مدت باید سیستم‌های اطلاعاتی بدون وقفه به‌کار خود ادامه دهند و توسط ابزارهای مدرن الکترونیکی، قواعد یکپارچه و متمرکز را در آنها ایجاد کنیم و از مزایای سیستم‌هایاطلاعاتی بدون ایجاد خلل در فعالیت‌های جاری دانشگاه بهره ببریم.

دکتر مفردنیا تأکید کرد: در برنامه بلندمدت و قطعی تمام سیستم‌های دانشگاه آزاد اسلامی یکپارچه می‌شود که به همین منظور یک سامانه متمرکز که شامل مواردی همچون آموزش، پژوهش، اداری مالی و … است، طراحی می‌شود.


دانشگاه

دانشکده ها

خدمات