قابل توجه دانشجویان

دانشجویان (برادران)علاقه مند به رشته وزنه برداری جهت شرکت در انتخابی تیم ملی تا تاریخ ۹۷/۰۴/۰۱ به مسئول تربیت بدنی واحد(آقای اوجاقی) مراجعه نمایند.


دانشگاه

دانشکده ها

خدمات