قابل توجه دانشجویان رشته کامپیوتر

دانشجویان مقطع کاردانی و کارشناسی کامپیوتر که در ترمهای قبل نمره درس کارآموزی و پروژه را تحویل واحد امتحانات نداده اند حداکثر تا تاریخ ۹۷/۰۳/۳۱ مهلت دارند که نمره دروس مذکور را از استاد مربوطه دریافت و تحویل امتحانات دهند.


دانشگاه

دانشکده ها

خدمات