اطلاعیه کلاس جبرانی استاد جهانبخش

کلاس جبرانی داده کاوی رشته مهندسی کامپیوتر مربوط به استاد جهانبخش این هفته پنج شنبه ۹۷/۰۲/۱۳ ساعت ۱۳:۳۰ تا ۱۸:۳۰ در کلاس ۴۰۲ برگزار خواهد شد


دانشگاه

دانشکده ها

خدمات