رئیس بسیج اساتید دانشگاههای استان در واحد گرمی

رئیس بسیج اساتید دانشگاههای استان اردبیل با دکتر یحیی نصرتی دیدار کرد .

سرهنگ بهنام سمیعی در این دیدار اظهار کرد : اولین اقدام کانون بسیج اساتید تشکیل اندیش کده است .
وی افزود : استادان دانشگاه در سطح جامعه بایداز طریق مساجد به صورت علمی وارد مسائل و مشکلات اجتماعی شده وآنها را مورد بررسی قرار دهند وراهکارها را به صورت علمی جمع آوری کرده ودر جهت حل آن کمک کنند .
سمیعی تصریح کرد : کانونهای بسیج اساتید باید داده ها را جمع آوری کرده در اختیار استان قراردهندتا بتوانند با خرد جمعی در مرکز نسبت حل مشکلات تربیتی و آسیب های اجتماعی با ایجاد کارگروههای ویژه اقدام کنند .
رئیس بسیج اساتید استان افزود، محور برنامه های کانون را در سه بخش الف : تشکیل کارگروه تخصصی اشتغال ب: هم اندیشی صالحین ج : ارتباط عمیق اساتید با مساجد عنوان کرد .
پس از آن دکتر یحیی نصرتی ضمن عرض خوش آمد بیان کرد : دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمی منتظر بسیج در جهت تشکیل اندیش کده نمانده و خود در واحد این کار را انجام داده است .
وی گفت : برای پیشبرد اهداف و برنامه های هر نهاد یا سازمان همکاری همه جانبه تمام بخشها لازم است وبرای این هماهنگی نیاز به مدیری توانمند است .
نصرتی افزود : در حل برخی مسائل دانشگاه ناتوان و ناکار آمد است و قانون مانع اصلی این مشکل است .
رئیس دانشگاه آزاد اسلامی گرمی برنامه های انجام شده واحد در راستای کمک به مسائل و مشکلات شهرستانی و اجتماعی را ،(( تشکیل حلقه اندیشه ای اساتید در سطح شهرستان جهت حل مسائل به صورت باریک اندیشی ، طرح چهاربانده کردن ورودی شهرستان ، مطالعه طرح جامع گردشگری شهرستان ، چندین طرح محیط زیستی)) و… عنوان کرد .
نصرتی در پایان ، به ارتباط تنگاتنگ واحدگرمی با کانونهای قرآن ( حفظ قرآن ) ، انجمن شهر وادب ( برگزاری مراسم شعر آئینی و مذهبی ) ، حوزه های علمیه خواهران و برادران ، اداره تبلیغات اسلامی و اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی برای انجام برنامه های متنوع اشاره کرد .


دانشگاه

دانشکده ها

خدمات