بخشنامه تعطیلات ایام نوروز

با توجه به بخشنامه سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی تعطیلات نوروزی سال ۹۷ از مورخه ۹۶٫۱۲٫۲۴ الی ۹۷٫۱٫۱۸ می باشد.


دانشگاه

دانشکده ها

خدمات