آغاز مزایده بوفه دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمی.

 

علاقمندان واجد شرایط (دانشجو و غیر دانشجو) می‌توانند به مدت یک هفته کاری با مراجعه به واحد و تکمیل فرم با قیمت پایه صفر در این مزایده شرکت کنند


دانشگاه

دانشکده ها

خدمات