دیدار هیأت رئیسه دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمی با خانواده محترم شهید والامقام مرندی و اهداء لوح سپاس به مادر محترمه و دکترمحمدرضا مرندی برادر شهید وعضو هیأت علمی واحد

دیدار هیأت رئیسه دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمی با خانواده محترم شهید والامقام مرندی و اهداء لوح سپاس به مادر محترمه و دکترمحمدرضا مرندی برادر شهید وعضو هیأت علمی واحد


دانشگاه

دانشکده ها

خدمات