اطلاعیه امور پایان نامه

بسمه تعالی

دانشجویان محترم کارشناسی ارشد که شرایط دفاع از پایان نامه خود را در نیمسال ۱-۹۷-۹۶ دارند، تا پایان ۱۳ دی ماه ۱۳۹۶ فرصت دارند درخواست دفاع خود را به همراه سایر مدارک به امور پایان نامه تحویل دهند . در غیر اینصورت امکان دفاع از پایان نامه در ترم جاری نبوده و مشمول تمدید در نیمسال بعدی خواهند شد.

امور پایان نامه


دانشگاه

دانشکده ها

خدمات