مجتبی الف خانی دانشجوی رشته حقوق خصوصی دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمی در جشنواره فعالیتهای برتر علمی بسیج دانشجویی استان اردبیل دررشته دانشور نمونه مفتخر به کسب رتبه دوم شد.

 

مجتبی الف خانی دانشجوی رشته حقوق خصوصی دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمی در جشنواره فعالیتهای برتر علمی بسیج دانشجویی استان اردبیل دررشته دانشور نمونه مفتخر به کسب رتبه دوم شد.
الف خانی از دانشجویان برترواحد گرمی بوده که دارای چندین تألیف تحت عناوین (( سقوط تعهدات درحقوق ایران _ عقدنکاح ,احکام وآثار آن در حقوق ایران _ وظایف مدیر دفتر دادگاه در حقوق ایران )) وچندین کتاب ومقاله دیگر که در آستانه چاپ قرار دارد .
ایشان همواره از دانشجویان ممتاز واحد بوده ومقامهای مختلفی در سطح استان وکشور برای دانشگاه کسب نموده است . از جمله این افتخارات عبارتند از :
– مقام اول و دوم و سوم ورزشی در سطح استان اردبیل در رشته والیبال نشسته.
– دانشجوی نمونه واحد گرمی و دانشجوی نمونه در سطح دانشگاه آزاد اسلامی استان اردبیل در اولین آیین انتخاب و معرفی دانشجویان نمونه دانشگاه آزاد اسلامی درسال ۱۳۹۵
– عضو کانون دانشجویان نمونه کشوری.
نفردوم فعالیتهای برتر علمی , فرهنگی وافسران جنگ نرم بسیج دانشجویی استان اردبیل _ اخذ گواهینامه مهارت در حرفه شایستگی کارآفرینی ( رویکرد kAB) از سازمان فنی وحرفه ای کشور _ مقام سوم گروهی دراولین رویداد (( کسب وکار خلاق فرهنگی )) به میزبانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمان.
الف خانی در سال۹۶ دردوره بدون آزمون , استعدادهای درخشان دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل موفق به قبولی در مقطع دکترای خصوصی رشته حقوق خصوصی گردید .


دانشگاه

دانشکده ها

خدمات