شرکت هیأت رئیسه و کارکنان در مراسم عزاداری رحلت پیامبر اکرم (ص) وامام حسن مجتبی (ع) و حضور در نماز جمعه شهرستان

شرکت هیأت رئیسه و کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمی در مراسم عزاداری رحلت پیامبر اکرم (ص) وامام حسن مجتبی (ع) وحضور در نماز جمعه شهرستان


دانشگاه

دانشکده ها

خدمات