رژه خودرویی کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمی بمناسبت هفته بسیج وپیروزی سربازان ولایت در جبهه های نبرد علیه داعش وتکفیری

رژه خودرویی کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمی بمناسبت هفته بسیج وپیروزی سربازان ولایت در جبهه های نبرد علیه داعش وتکفیری


دانشگاه

دانشکده ها

خدمات