داوطلبان دوره‌ دکتری طبق روال سنوات قبل ثبت‌نام کنند

دانشگاه آزاد اعلام کرد، داوطلبان دوره‌ دکتری طبق روال سنوات قبل ثبت‌نام کنند

سرپرست مرکز سنجش و پذیرش دانشگاه آزاد:
دانشجویان ثبت‌نام خود را برمبنای اعلام سازمان سنجش انجام دهند.
اگر طرح دوفوریتی برای برگزاری آزمون‌های مستقل تصویب شد و توانستیم آزمون را به دانشگاه‌آزاد اسلامی برگردانیم طی یک اطلاعیه جداگانه این موضوع اعلام خواهد شد.
فعلا داوطلبان طبق روال سال گذشته ثبت‌نام خود را انجام دهند.


دانشگاه

دانشکده ها

خدمات