تجلیل از مسئول بسیج دانشجویی واحد گرمی به عنوان جهادگر نمونه

تجلیل از مسئول بسیج دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمی به عنوان جهادگر نمونه در همایش شکوه هجرت در سالن اجتماعات دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل بدلیل برگزاری مناسب اردوی جهادی


دانشگاه

دانشکده ها

خدمات