دیدار معاونت آموزشی و مسئول بسیج دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمی به همراه فرمانده محترم ناحیه مقاومت بسیج سپاه گرمی با خانواده شهید دانشجو عطایی در روستای افسوران بخش موران

 

دیدار معاونت آموزشی و مسئول بسیج دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمی به همراه فرمانده محترم ناحیه مقاومت بسیج سپاه گرمی با خانواده شهید دانشجو عطایی در روستای افسوران بخش موران


دانشگاه

دانشکده ها

خدمات