برگزاری مسابقه ای هفته کتاب و کتابخوانی

به مناسبت هفته کتاب و کتابخوانی ، مسابقه ای در دوسطح کاکنان و اعضای هیات علمی برگزار شد که برای اولین بار منبع سوالات یکی از کتب احکام به قلم حجت السلام و المسلمین حاج آقا صفری عضو هئیت علمی این واحد در نظر گرفته شد. شایان ذکر است از منتخبان این رویداد در هفته پژوهش و فناوری که در هفته آخر آذرماه قرار دارد تجلیل بعمل خواهد آمد.
حوزه پژوهش و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمی


دانشگاه

دانشکده ها

خدمات