تجلیل فرماندار شهرستان گرمی از دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمی بعنوان دستگاه برتر در حوزه حقوق شهروندی و عفاف و حجاب

اهداء لوح سپاس و تندیس دستگاه نمونه شهرستان در بخش حجاب و عفاف و رعایت حقوق شهروندی به دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمی و تجلیل از دکتر نصرتی توسط فرماندار شهرستان


دانشگاه

دانشکده ها

خدمات