صدور بیانیه نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری به مناسبت یوم الله ۱۳ آبان

به گزارش خبرنگار آنا، در متن بیانیه نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه آزاد اسلامی استان اردبیل آمده است: « در تاریخ معاصر ایران زمین روزهایی چون ستارگان پرتو افشان، درخشنده تر از دیگر روزها وجود دارد و یوم الله ۱۳ آبان یکی از این ایام است و در صفحه حوادث و رخدادهای ۱۳ آبان ماه، مصادیقی از مجاهدت و فداکاری ملت بزرگ ایران در مبارزه علیه مظاهر شیطانی و استکباری وجود دارد که هر یک می تواند منشا تداوم انقلاب اسلامی و آرمان گرایی نسل های متعهد و مومن این سرزمین باشد.»
این نهاد در بیانیه خود به وقایع روز ۱۳ آبان ۱۳۴۳ یادآور تصمیم ابلهانه محمدرضا پهلوی برای تبعید امام خمینی (ره)، ۱۳ آبان ۱۳۵۷ سالروز به خاک و خون کشیده شدن دانش آموزان غیور ایرانی توسط رژیم شاه و ۱۳ آبان ۱۳۵۸ روز خروش غیرت و خرد جنبش بیدار دانشجویی که منجر به تسخیر لانه جاسوسی و مرکز فرماندهی براندازی نظام جمهوری اسلامی شده بود، اشاره کرده است.
نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه آزاد اسلامی استان اردبیل در بیانیه خود ضمن گرامیداشت یوم الله ۱۳ آبان، نکاتی را یادآوری کرد که عبارتند از « ۱- الگوی راهبردی خمینی کبیر در ایجاد انقلاب اسلامی و رهبری مقام معظم رهبری به عنوان شایسته ترین زعیم در تثبیت آن طی ۳ دهه گذشته، بیش از پیش منشا ایجادتحولات ماندگار و سازنده در ایران وجهان بود و این تفکر که از بطن آتشفشان جوشان اسلام ناب محمدی برمی خیزد، توانسته با ایجاد موج بیداری اسلامی سنگرهای تفکر لیبرال دموکراسی غرب را به تسخیر در آورد و همیشه مدرنیسم را در عصری که غرب آن را پایان معنویت می نامند در هم بشکنند.
۲- تاریخ طولانی خیانت ها و بهره کشی های استعماری به شکل کهنه و نو که از طرف جهان غرب به خصوص آمریکا در اذهان ملت بزرگ ایران تثبیت شده چیزی نیست که با تغییرات فریبنده و نمایشی برخی سیاست ورزان آمریکا و انگلیس قابل رفع باشد و تا زمانی که تغییری اساسی راهبرد شیطانی آن ها نسبت به ملت ایران ایجاد شود شعار “مرگ بر آمریکا” به عنوان نماد شیطان ستیزی شعار همه ایرانیان آزاد و بیدار خواهد بود.»


دانشگاه

دانشکده ها

خدمات