راهپیمایی ۱۳ آبان

مراسم راهپیمایی ۱۳ آبان در شهرستان گرمی همزمان با سراسر کشور راس ساعت ۰۹:۳۰ صبح از میدان امام (ره) مسجد جامع شروع خواهد شد.


دانشگاه

دانشکده ها

خدمات