پیام رئیس دانشگاه آزاد اسلامی به مناسبت روز ملی صادرات

به گزارش روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی، متن پیام دکتر رهبر به شرح ذیل است:

در دنیای امروز توجه به امر تولید، تمرکز بر بازارهای فرامرزی و ارتقاء کیفی و کمی محصولات بومی برای هر ملتی از مباحث راهبردی و قابل تامل در رشد و توسعه اقتصادی به شمار می آید.

روشن است صادرات و افزایش توان رقابت پذیری محصولات با کشورهای دیگر از نشانه های مهم بلوغ اقتصادی و رونق کسب و کار در هر جامعه ای است.

در این میان کاهش بیکاری، افزایش درآمد ملی، ثروت آفرینی و توجه به اقتصاد مقاومتی و بومی در شرایطی که بسیاری از دشمنان این کشور تحمل پیشرفتهای ایران را ندارند و با تحریم های ظالمانه سعی در کندکردن مسیر توسعه ملت بزرگ ایران دارند، از جمله مقولات مهم در ارتباط با بحث صادرات و جهاد اقتصادی است.

بی شک خاستگاه اقتصاد پویا و مولد دانشگاهها، مراکز تحقیقاتی و شرکتهای دانش بنیان هستند که می توانند با تمرکز بر علم نافع، افزایش کیفیت، پژوهش های کاربردی و دوری از محافظه کاری علمی زمینه های بهبود صادرات غیر نفتی و بهبود توان رقابت پذیری در دنیای امروز را بیش از بیش بسط دهند.

در این رابطه دانشگاه آزاد اسلامی نیز به عنوان بزرگترین دانشگاه حضوری جهان باید ظرفیت های موجود در جهت هم افزایی علمی، مهارت آفرینی و حرکت به سمت تولید و شکوفایی اقتصادی را سرلوحه فعالیتهای خود در بخش تولید ثروت از علم قرار دهد؛ از پژوهشگران، استادان، فرهیختگان و دانشجویان می خواهم در سالی که به نام اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال مزین شده است، برای تحقق برنامه های اقتصاد مولد عزم خود را جزم کنند.

روز ملی صادرات را به همه تولیدکنندگان و صادرکنندگان محصولات ایرانی تبریک می گویم و برای آنان از خداوند منان، توفیق و بهروزی را مسالت دارم.

فرهاد رهبر

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی


دانشگاه

دانشکده ها

خدمات