دیدار مسئولان و کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمی با امام جمعه محترم شهرستان

دیدار هیأت رئیسه و کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمی با امام جمعه شهرستان درخصوص اظهارات احمقانه وسخیف ترامپ رییس جمهور آمریکا


دانشگاه

دانشکده ها

خدمات