سخنرانی حضرت حجه الاسلام دکتر صفری در دومین دوره تربیت استاد آزاد اندیشی دینی

photo_2016-10-19_22-03-19

دومین دوره تربیت استاد آزاد اندیشی دینی در شمال غرب کشور با سخنرانی حضرت حجه الاسلام دکتر صفری عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمی و امام جمعه شهرستان گرمی روز چهارشنبه ۲۸ مهر در دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارومیه برگزار گردید.

ایشان در ابتدای سخنرانی گفتند:آزاد اندیشی به معنای نفی استدلال نظام مند فکری نیست، بلکه انکار انحصار یک نظام فکری و تایید روش های متعدد نظام فکری است.
وی در ادامه سخنان افزود:توجه به این نکته ضروری است که آزاد اندیشی فقط در اندیشه است ولی در عرصه عمل و مدیریت تعدد اندیشه بی معناست، یعنی ممکن نیست دهها اندیشه متعدد در مدیریت یک مجموعه واحد اعمال شود، بلکه در نهایت باید مدیریت واحد عمل شود
گرچه اندیشه در عرصه سیاسی مطلوب است ولی مبحث آزاد اندیشی را سیاسی کردن و آن را ابزاری برای کوبیدن مخالف قرار دادن صحیح نیست.
وی افزود:آزاد اندیشی هدف نیست بلکه مقدمه ای برای استماع به قصد هدایت و رشد و تولید علم است. بنابراین آن آزاد اندیشی مطلوب است که مارا به آن هدف و غایت مورد نظر برساند.
ایشان در پایان سخنان گفتند: آزاد اندیشی مقتضی و مانع دارد که برای تحقق کرسی های آزاد اندیشی باید مقتضی را تقویت نمود و بسترها را فراهم کرد و موانع اجتماعی، فرهنگی و معرفتی را برطرف نمود.

 


دانشگاه

دانشکده ها

خدمات