برگزاری یادواره شهدای روستای اکبر آبادبه همت بسیج دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمی

برگزاری یادواره شهدای روستای اکبر آبادبه همت بسیج دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمی باحضور دکتر یحیی نصرتی رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد وکارکنان


دانشگاه

دانشکده ها

خدمات