ادامه تحصیل دانشجویان بازمانده از تحصیل

دراجرای بخشنامه شماره ۳۰/۴۸۹۵۶ مورخه ۹۵/۰۷/۱۳ سازمان محترم مرکزی در جهت تحقق عدالت آموزشی و فراهم کردن امکان تحصیلات عالی در سراسر کشور به اطلاع کلیه دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمی که به دلایل مختلف از ادامه تحصیل بازمانده –ترک تحصیل کرده ویا عدم مراجعه داشته اند ویا در صورت قبولی ثبت نام ننموده ویا انصراف داده اند می رساند در صورت مراجعه برای ادامه تحصیل بر اساس بخشنامه مذکور و مصوبه کمیسیون موارد خاص آموزشی واحد می توانند با شرایط ذکر شده در بخشنامه ثبت نام و شروع به تحصیل نمایند . ضمنا این بخشنامه فقط برای نیمسال اول قابل اجرا خواهد بود و فرجه این بخشنامه تا تاریخ ۹۵/۱۰/۳۰ می باشد .


دانشگاه

دانشکده ها

خدمات