حضور رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمی به همراه کارکنان در مسجد صاحب الزمان و شرکت در مراسم شبهای محرم

حضور رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمی به همراه کارکنان در مسجد صاحب الزمان و شرکت در مراسم شبهای محرم


دانشگاه

دانشکده ها

خدمات