دیدار رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمی با سرهنگ رحیمی فرمانده ناحیه مقاومت بسیج شهرستان گرمی به مناسبت هقته دفاع مقدس

دیدار رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمی با سرهنگ رحیمی فرمانده ناحیه مقاومت بسیج شهرستان گرمی به مناسبت هقته دفاع مقدس


دانشگاه

دانشکده ها

خدمات