دکتر نصرتی رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحدگرمی:انشجویان فعال و علاقه‌مند در این مناطق باعث رشد و پیشرفت از لحاظ کارآفرینی و طرح های پژوهشی است

دکتر نصرتی رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحدگرمی در بازدید از فعالیت دانشجویان جهادگر بسیجی این دانشگاه که در قالب اردوی جهادی در روستای اکبر آباد مستقر بودند، بیان داشت:

حضور دانشجویان فعال و علاقه‌مند در این مناطق باعث رشد و پیشرفت از لحاظ کارآفرینی و طرح های پژوهشی است


دانشگاه

دانشکده ها

خدمات