قبولی سرکار خانم مریم توکلی دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق خصوصی دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمی درمقطع دکتری رشته حقوق خصوصی

ن والقلم ومایسطرون….
اینجانب بااینکه در مقطع کارشناسی ارشد پذیرفته شده دانشگاه تهران بودم اما تحصیل را از دانشگاه ازاد واحد گرمی ادامه دادم ،ودر همین دانشگاه به موفقیت های بزرگی رسیدم ودر رقابت با دانشجویان سراسر کشور رتبه برتر کشوری را کسب نمودم ،
ریاست محترم دانشگاه جمله ای معروفی را در بدو انتخابم بهم گفتند که همواره در ذهنم جاودانه شد :شرف المکان بالمکین…
وهمه ی کارکنان دانشگاه در کسب موفقیت هایم به نحو احسن یاری ام نمودند…
حالا که در مقطع دکترا پذیرفته شدم خودم را همواره دانشجوی دانشگاه آزاد گرمی فرض میکنم وصمیمانه از همه ی اعضای دانشگاه تشکر وقدردانی میکنم.
ومن الله توفیق:مریم توکلی زنگیر دانشجوی دانشگاه ازاد واحد گرمی


دانشگاه

دانشکده ها

خدمات