همایش توسعه، اشتغال و کسب وکار در حوزه ICT

همایش توسعه، اشتغال و کسب وکار در حوزه ICT روز پنج شنبه فردا ساعت ۱۰ صبح در دانشگاه آزاد گرمی برگزار می شود.


دانشگاه

دانشکده ها

خدمات