بیست و هفتمین جلسه شورای دانشگاه آزاد اسلامی استان اردبیل به میزبانی واحد گرمی برگزار شد.

بیست و هفتمین جلسه شورای دانشگاه آزاد اسلامی استان اردبیل به میزبانی واحد گرمی برگزار شد.
در این جلسه ابتدا یحیی نصرتی سرپرست واحد ضمن عرض خیرمقدم به میهمانان از دبیر هیأت امنا درخواست کردند در تثبیت رشته محل کارشناسی ارشد حقوق خصوصی و تأسیس رشته پرستاری مساعدت نمایند و رایزنی های لازم را با سازمان عنایت فرمایند .
دکتر شامل دبیر هیأت امنا پس از تبریک نیمه شعبان از کلیه روسا و معاونین حاضر خواستند تمام تلاش خود را در جهت هر چه باشکوهتر برگزار شدن انتخابات به کار گیرند و عنوان کردند اگر برنامه ای از قبیل مناظره، دعوت از شخص یا گروهی را دارند باید مجوز برنامه را از معاونت سیاسی امنیتی استانداری اخذ نمایند.
ایشان تأکید کردند صرفه جویی، کاهش اضافه کاری و بازخرید کارکنان اعضاء هیأت علمی مازاد در دستور کار قرار گیرد تا امکان پرداخت حقوق و مزایای پایدار فراهم شود .


دانشگاه

دانشکده ها

خدمات