برگزاری نشست بصیرتی به صورت پرسش و پاسخ دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمی

 
نشست بصیرتی به صورت پرسش و پاسخ و با سخنرانی حاج آقا توحیدی به همت بسیج دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمی روز یکشنبه مورخه ۱۳۹۶/۲/۱۷ راس ساعت ۱۱ صبح در اتاق جلسات دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمی برگزار گردید.


دانشگاه

دانشکده ها

خدمات