برگزاری دوره آموزشی اعضاء محترم هیات علمی

با سلام و احترام به اطلاع اعضای محترم هیات علمی می رساند دوره آموزشی با موضوع آزاد اندیشی دینی روز شنبه  مورخ ۹۶/۰۲/۱۶ راس ساعت ۱۱ صبح در اتاق جلسه واحد برگزار خواهد شد.


دانشگاه

دانشکده ها

خدمات