آغاز ثبت نام دوره طرح ولایت سال ۱۳۹۶

آغاز ثبت نام دوره طرح ولایت سال ۱۳۹۶
دانشجویان عزیز (برادران و خواهران) جهت ثبت نام به دفتر بسیج دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمی یا آقای آقازاده مسئول هماهنگی کلاسها مراجعه نمایند.
زمان ثبت نام: ۲۰/۱/۹۶ الی ۱۲/۲/۹۶
زمان آزمون: ۱۵/۲/۹۶


دانشگاه

دانشکده ها

خدمات