دیدار نوروزی مسئولین بسیج دانشجویی دانشگاه های شهرستان گرمی با رییس دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمی و سرپرست دانشکاه آزاد اسلامی مرکز انگوت

مسئولین بسیج دانشجویی دانشگاه های شهرستان گرمی با حضور دردفتر رییس دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمی ضمن تبریک سال نو، از همراهی و حمایت آنها در اجرای موفق برنامه های بسیج دانشجویی در سال گذشته قدردانی و تجلیل کردند.
مسئولین بسیج دانشجویی دانشگاه های شهرستان گرمی با حضور در دفتر ریاست دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمی ضمن تبریک سال نو، از حمایت ها، زحمات و همراهی های آنها از برنامه های بسیج دانشجویی در طول سال گذشته قدردانی کردند.
مسئول بسیج دانشجویی شهرستان گرمی در این دیدار ضمن ارائه گزارش فعالیت های صورت گرفته در سال ۹۵، خاطر نشان کرد: اجرای موفق برنامه های بزرگ و حجیم بسیج دانشجویی همچون طرح ولایت، اردوهای جهادی ، راهیان نور با حمایت های مسئولین دانشگاه ها انجام می شود. مسئول بسیج دانشجویی شهرستان گرمی در پایان سخنان خود از رییس دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمی خواست تا با همکاری هم در سال جدید، بیش از پیش در اجرای برنامه های مختلف در دانشگاه ها قدم برداشته و موجب تعالی، رشد و شکوفایی ذهنی دانشجویان، این سرمایه های کشور را فراهم کنیم.


دانشگاه

دانشکده ها

خدمات