انتصاب دکتر احد نوروززاده عضو هیات علمی واحد گرمی به سرپرستی دانشکاه آزاد اسلامی مرکز انگوت

با تایید دبیر محترم هیات امنا استان اردبیل و طی حکمی از سوی سرپرست دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمی آقای احد نوروززاده به سمت سرپرست دانشگاه آزاد اسلامی مرکز انگوت منصوب شد. مراسم معارفه بعد از تعطیلات عید نوروز برگزار خواهد شد.


دانشگاه

دانشکده ها

خدمات