کلاس توجیهی درس سمینار مقطع ارشد گروه کامپیوتر

کلاس توجیهی درس سمینار رشته مهندسی کامپیوتر- نرم افزار مقطع کارشناسی ارشد این هفته روز جمعه ۹۵/۱۲/۲۰ ساعت ۱۲:۱۵ در کلاس ۴۰۲ برگزار خواهد شد.حضور دانشجویان این درس در این کلاس اجباری می باشد .


دانشگاه

دانشکده ها

خدمات