پیام تبریک

همکار ارجمند جناب آقای دکتر سلام اله محمدی آیلار.

موفقیت جنابعالی در دفاع از رساله دکترا در رشته مکانیزاسیون کشاورزی گرایش انرژی را به جنابعالی و خانواده دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمی تبریک عرض مینمایم و امیدوارم از دانش جنابعالی در قالب دانش بنیان و طرحهای برون دانشگاهی و مشاوره فنی برای توسعه کشور، استان و شهرستان استفاده بهینه شود.

دکتر یحیی نصرتی سرپرست دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمی


دانشگاه

دانشکده ها

خدمات