بررسی مسائل دانشگاه آزاد اسلامی و نگاهی به توسعه واحد گرمی در دیدار دو میرزاده

در مورخه ۳۰ بهمن ماه آقای سید حمایت میرزاده نماینده مردم گرمی مغان و سخنگوی کمیسیون آموزش و تحقیقات با دکتر حمید میرزاده رئیس دانشگاه آزاد اسلامی دیدار کرد . در این جلسه علاوه بر رای زنی درباره مسائل کلی  دانشگاه آزاد در خصوص امکان‌سنجی توسعه دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمی در شرایط فعلی گفتگو شد.


دانشگاه

دانشکده ها

خدمات