دیدار اعضای بسیج دانشجویی با جانباز مدافع حرم آقای نجات رحیمی

دیدار اعضای بسیج دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمی به همراه فرمانده ناحیه مقاومت سپاه گرمی جناب سرهنگ حسن نوری با جانباز مدافع حرم آقای نجات رحیمی


دانشگاه

دانشکده ها

خدمات