آغاز ثبت نام اردوی دانشجویی راهیان نور

دانشجویان علاقمند ( خواهران و برادران ) جهت ثبت نام به دفتر بسیج دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمی یا آقای دولتی مسئول کارگزینی مراجعه کنند.

ثبت نام آغاز شد:

خواهران: حرکت ۱۷ اسفند

برادران: حرکت ۲۱ اسفند


دانشگاه

دانشکده ها

خدمات