تبریک روز پرستار به پرستاران بیمارستان ولایت

دیدار دکتر نصرتی رییس دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمی از بیمارستان ولایت شهرستان و تبریک روز پرستار با اهدا شاخه گل به پرستاران


دانشگاه

دانشکده ها

خدمات