شروع فراخوان جذب اعضای هیات علمی غیرپزشکی دانشگاه آزاد اسلامی/فراخوان استان اردبیل

معاون آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی از انتشار اولین فراخوان جذب هیات علمی این دانشگاه در سال ۹۵ برای استخدام تمام وقت اعضای هیات علمی در رشته های مختلف و مورد نیاز این دانشگاه خبر داد.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی، دکتر حسین زاده لطفی معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه آزاد اسلامی گفت: در این فراخوان، در رشته های مختلف و مورد نیاز واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی تقاضای جذب اعضای هیات علمی تمام وقت با توجه به تعداد مورد نیاز ثبت شده در سامانه انجام می شود.

وی با اشاره به فعال شدن سامانه جذب هیات علمی به آدرسjazb.iau.ir www.از امروز ۱۶ بهمن ماه گفت: داوطلبان پس از رویت سامانه و آماده کردن مدارک مورد نیاز جهت ثبت نام از روز چهارشنبه ۲۰ بهمن می توانند درخواست خود را در یکی از واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی که در سامانه تقاضای استخدام هیات علمی اعلام شده، ثبت کنند. سامانه مذکور تا ۲۰ اسفند برای ثبت نام باز خواهد ماند.

دکتر حسین زاده لطفی با بیان این فراخوان به مدت یک ماه از تاریخ شروع ثبت نام فعال است، افزود: بدیهی است دانشگاه آزاد اسلامی پس از بررسی پرونده های دریافتی از متقاضیان استخدام اعضای هیات علمی تمام وقت و بررسی در کارگروه های علمی و عمومی و در نهایت طرح در هیات اجرایی جذب هیات علمی استان ها در خصوص استخدام آنها تصمیم گیری می کند.

معاون آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی ادامه داد: با توجه به تقاضای واحدها برای جذب هیات علمی، در فاز اول نزدیک به ۳۵۰۰ نفر جذب خواهند شد.

فراخوان استان اردبیل:

ردیف نام استان نام واحد نام رشته نام گرایش نام مقطع حداکثر تعداد جذب جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان توضیح
۱ استان اردبیل واحد اردبیل حقوق وعلوم سیاسی حقوق  عمومی دکترا ۱ آقا و خانم ۱۳۹۵/۱۱/۱۶ ۱۳۹۵/۱۲/۲۰
۲ استان اردبیل واحد اردبیل حقوق وعلوم سیاسی حقوق کیفری و جرم شناسی دکترا ۱ آقا و خانم ۱۳۹۵/۱۱/۱۶ ۱۳۹۵/۱۲/۲۰
۳ استان اردبیل واحد اردبیل روانشناسی روانشناسی  بالینی دکترا ۱ آقا و خانم ۱۳۹۵/۱۱/۱۶ ۱۳۹۵/۱۲/۲۰
۴ استان اردبیل واحد اردبیل روانشناسی روانشناسی سلامت دکترا ۱ آقا و خانم ۱۳۹۵/۱۱/۱۶ ۱۳۹۵/۱۲/۲۰
۵ استان اردبیل واحد اردبیل زیست شناسی میکروبیولوژی دکترا ۱ آقا و خانم ۱۳۹۵/۱۱/۱۶ ۱۳۹۵/۱۲/۲۰
۶ استان اردبیل واحد اردبیل فرهنگـ ومعارف اسلامی علوم قرآن و حدیث دکترا ۱ آقا و خانم ۱۳۹۵/۱۱/۱۶ ۱۳۹۵/۱۲/۲۰
۷ استان اردبیل واحد اردبیل فرهنگـ ومعارف اسلامی علوم و معارف قرآن دکترا ۱ آقا و خانم ۱۳۹۵/۱۱/۱۶ ۱۳۹۵/۱۲/۲۰ دکتری گرایش تاریخ و تمدن ملل اسلامی – مشروط به داشتن مجوز تدریس گرایشهای تاریخ اسلام
۸ استان اردبیل واحد اردبیل فرهنگـ ومعارف اسلامی گروه معارف – عمومی دکترا ۱ آقا و خانم ۱۳۹۵/۱۱/۱۶ ۱۳۹۵/۱۲/۲۰ مشروط به داشتن مجوز تدریس دروس اندیشه اسلامی ۱ و ۲
۹ استان اردبیل واحد بیله سوار روانشناسی روانشناسی عمومی دکترا ۱ آقا و خانم ۱۳۹۵/۱۱/۱۶ ۱۳۹۵/۱۲/۲۰
۱۰ استان اردبیل واحد پارس آباد مغان روانشناسی روانشناسی  بالینی دکترا ۱ آقا و خانم ۱۳۹۵/۱۱/۱۶ ۱۳۹۵/۱۲/۲۰
۱۱ استان اردبیل واحد گرمی زیست شناسی زیست شناسی- ژنتیک مولکولی دکترا ۲ آقا و خانم ۱۳۹۵/۱۱/۱۶ ۱۳۹۵/۱۲/۲۰


دانشگاه

دانشکده ها

خدمات